فرصت های شغلی

‌بسمه تعالی

شرکت زنجیره‌ای توسعه و تأمین رام (برند رامکو) نیازمند عناوین شغلی ذیل می‌باشد:

توضیح: تمامی آگهی ها برای استانهای تهران، کرمان (کرمان)، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، بندرعباس (هرمزگان)
، خراسان رضوی (مشهد)، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان جنوبی (بیرجند)، استان گلستان (گرگان) می باشد.

فهرست