درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری با ما

چنانچه در عناوین شغلی زیر مایل به همکاری با رامکو هستید لطفا رزومه خود را از طریق فرم زیر آپلود نمایید.
 • عنوان شغلی

  عنوان شغلی مورد نظر خود را مشخص کنید.
 • اطلاعات شخصی

  اطلاعات شخصی خود را بصورت صحیح وارد نموده و از وارد کردن اطلاعات نامعتبر خودداری کنید.
 • YYYY slash MM slash DD
 • اطلاعات تماس

  اطلاعات تماس خود را وارد کنید.
 • سوابق کاری

  لطفا سوابق کاری خود را به تفکیک وارد نمایید.
 • نام شرکتعنوان شغلیتاریخ شروع همکاریتاریخ پایان همکاری 
 • مهارت ها

  لطفا مهارت های کاری خود را به تفکیک وارد نمایید.
 • مهارتمحل برگزاری دورهسطح 
 • آخرین مدرک تحصیلی

  آخرین مدرک تحصیلی خود را در این قسمت وارد کنید
 • مهارت زبان انگلیسی:

 • ارسال رزرومه

  در این قسمت عکس پرسنلی خود را بارگذاری کنید.
 • Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 50 MB.
  لطفا عکس پرسنلی 4*3 خود را از این قسمت آپلود کنید.
 • Accepted file types: zip, rar, 7zip, Max. file size: 200 MB.
  در صورت داشتن نمونه کار برای ما ارسال کنید.
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.
  لطفا فایل رزرومه را بارگذاری کنید (ترجیحا با فرمت pdf )
فهرست